Algemene voorwaarden

 

Prijzen

 De prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW toepasbaar op de dag van de aankoop. De prijzen kunnen  op de website zonder voorafgaande notificatie aan de klant aangepast worden. Quality-shine behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De diensten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop.

 

Verantwoordelijkheid

 Quality-shine neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en schade dat voorkomt op de wagen tijdens het uitvoeren van werken.

 

Betaling

De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via overschrijving of contant bij ophaling van de wagen.

Het spreekt voor zicht dat wij u garanderen beschikbaar te zijn bij uw afspraak. Om zo efficiënt mogelijk te werken vragen wij u beleefd ons 48 uur op voorhand te verwittigen als u een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Als u ons niet tijdig verwittigd zien wij ons verplicht u een schadevergoeding aan te rekenen ten bedrage van 20% van de overeengekomen prijs.

 

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Het verzamelen van gegevens is noodzakelijk om service en facturatie mogelijk te maken. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor gebruik door Quality-shine.

 

Het volledige contract

In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract ontoepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslissing van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.

 

Bevoegde rechtbanken

De huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de klant en Quality-shine,  dienen de klant en Quality-shine te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.